00:00 - 24. august 2018

Jordens arkiver

Klimakrisen gir gamle og nesten glemte tekster ny aktualitet. 

Epoker: Ifølge Buffon var kloden en brennende, flytende masse i naturens første epoke. Nedkjøling var nøkkelen til de etterfølgende epokene. Men den ville fortsatt evig, hvis det ikke var for menneskehetens inntreden. Deres (vår) bearbeiding av omgivelsene og bruk av ild stoppet nedkjølingen og skapte ideelle temperaturer. Foto: Frans Lanting / DPA / NTB Scanpix

Menneskeskapt forurensning, temperaturøkning og ekstremvær, plasten i havet og utryddelsen av arter i høyt tempo setter dagsorden for stadig flere historievitenskapelige forskningsprosjekter. Samtidig reises spørsmål om selve måten å tenke historisk på. Bevisstheten om at menneskeheten i løpet av de siste to hundre årene har ført kloden inn i en ny geologisk epoke som truer de fremtidige livsbetingelsene, krever at historikere må se dypere og større: de må sette menneskenes historie i forbindelse med klodens og naturens historie, som lenge har vært geologers og biologers felt.

Et slikt integrativt perspektiv er imidlertid ikke helt nytt, viser det seg. En konsekvens av dagens antropocen-diskusjoner er nemlig at noen av de gamle tekstene og tenkerne som nærmest har gått i glemmeboken, blir gjenoppdaget og får ny aktualitet. Dette er tilfellet for den franske naturhistorikeren og opplysningstenkeren Buffon og hans Epoques de la nature fra 1776, som ble utgitt i engelsk oversettelse for aller første gang i juni i år. Er det ikke en tidlig versjon av tanken om menneskeskapte klimaendringer vi finner her?

Buffon (1707–1788) er ikke en ukjent figur for vitenskapshistorikere og 1700-tallsspesialister. Han regnes som 1700-tallets store naturhistoriker ved siden av Linné (før etableringen av biologi som fagbetegnelse), han var sjef for «kongens hager» i Paris (som ble omdøpt til Jardin des plantes etter revolusjonen), en utsøkt stilist og popularisator og en sentral figur i opplysningsmiljøet. I ettertid mest kjent for Histoire naturelle, particulière et générale som teller 36 bind. Den elegante lille teksten Epoques de la nature var imidlertid det verket som var aller mest populært og fikk brede leserskarer i hans egen levetid. Så ble det glemt av de fleste andre enn noen av 1800-tallets fremstående geologer og biologer.

Annonse