00:00 - 06. juli 2018

– Natos verdier er under press

President Donald Trump opphever avtaler, innfører toll og ydmyker USAs allierte. Norges utenriksminister forbereder seg på det mest kritiske Nato-toppmøtet på mange år.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide fra Høyre I samtale med Morgenbladet om hva Trumps tid som president gjør med Nato, grunnpilaren i norsk sikkerhetspolitikk, og de multilaterale ordningene som Norge lener seg tungt på.

Natos nye hovedkvarter i Brussel er endelig pusset ferdig. Her er generalsekretær Jens Stoltenberg klar til å ta imot 29 statsledere i verdens mektigste forsvarsallianse onsdag og torsdag i neste uke. Normalt er Natos toppmøter annethvert år en rituell øvelse i samhold. I år er det stor risiko for at USAs president Donald Trump vil sørge for splittelse i stedet for samhold.

– Det transatlantiske båndet er under press, fordi amerikanerne på flere områder har valgt ikke bare bilateralisme, men unilateralisme, sier Ine Eriksen Søreide, Norges utenriksminister siden oktober i fjor, og før det forsvarsminister i fire år. Hun viser til at Trump har trukket USA ut av Parisavtalen om klima, atomavtalen med Iran og innfører tollsatser på varer i strid med avtaleverket inngått i Verdens handelsorganisasjon (WTO). Trump gjør dette i tråd med sitt slagord America First, hvor USAs interesser er overordnet globale interesser.

– Det at USA nå trekker seg ut av en del avtaler og det multilaterale systemet, gjør noe med den generelle stemningen, sier Søreide.

Annonse