00:00 - 11. mai 2018

Norsk ekspert på gift i laks får refs av EU-organ

Anne-Katrine Lundebye, som er Norges ledende ekspert på giftstoffer i laks, skulle ha opplyst om mulige interessekonflikter. Det konkluderer EUs mattrygghetsorgan Efsa.

Får kritikk: Seniorforsker ved Anne-Katrine Lundebye ved Havforskningsinstituttet, tidligere Nifes, skulle ha informert om at forskningen hennes var finansiert av lakse- og fôrnæringen, mener EUs mattrygghetsorgan Efsa. Foto: Eivind Senneset / Dagens Næringsliv

Anne-Katrine Lundebye er en viktig person i norsk sjømatforskning. Hun er trolig Norges mest brukte ekspert på giftstoffer i laks.

De norske risikovurderingene av det syntetiske stoffet ethoxyquin, som EU vil forby men Norge forsvarer, er basert på Lundebyes forskning.

Lundebye var i ti år forskningssjef ved Norsk institutt for ernærings- og sjømatforskning (Nifes), har sittet i Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) og gjort en rekke prosjekter for det næringsstyrte forskningsfondet FHF.

Annonse