09:00 - 13. april 2018

Menneskerettigheter i bevegelse

– Vi må skille viktig fra mindre viktig, ellers forvitrer oppslutningen om hele systemet, sier Hanne Sofie Greve, tidligere dommer i Den europeiske menneskerettighetsdomstol.

Til revisjon – Vi er nødt til å ta inn over oss at forholdene i Europa er dramatisk endret. Menneskerettighetsdomstolen evner ikke å behandle de mest dramatiske menneskerettighetsutfordringene som vårt kontinent står oppe i, mener Hanne Sofie Greve, tidligere dommer i Strasbourg. Foto: Tor Richardsen / NTB Scanpix

Når Europas nasjonalistiske politikere maner til motstand mot overnasjonale organers makt, er Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg en av skyteskivene, særlig når det gjelder asyl og innvandringssaker.

I København er Europas justisministre denne uken samlet for å foreslå endringer i denne domstolen, som behandler brudd på den europeiske menneskerettskonvensjonen. Vertslandet Danmark har ivret for endringer som gir mer makt tilbake til nasjonalstaten, særlig i asyl- og innvandringssaker: 

Ved undersøkelse av saker knyttet til asyl og innvandring bør EMD vurdere og å ta fullstendig hensyn til effektiviteten av innenlands prosedyrer og, hvor disse prosedyrene ser ut til å fungere rettferdig og med respekt for menneskerettighetene, unngå å gripe inn med unntak av under de mest eksepsjonelle omstendigheter.

Annonse