00:00 - 22. desember 2017

Hetseprosessen

I et mørkt hjørne av nettet organiseres hets og trusler i stor skala. Jo større skade, jo større jubel.

Annonse