00:00 - 17. november 2017

Rettssaken mot folk flest

Det er en historisk rettssak, om de viktigste ting, men det er vanskelig å holde snusfornuften unna. For er det riktig klokt å saksøke staten for å tillate det Stortinget har bestemt?

Mellom slagene: Emanuel Feinberg er en av to som fører saken mot staten for Greenpeace og Natur og Ungdom. Første gang Feinberg ble nevnt i norske medier var i 2001, da han som 16-åring var lei amerikaniseringen av skolevalgkampen.

Spyl ditt sinn! Tøm hodet! Det er den merkelige øvelse vi har deltatt i underveis i denne klimarettssaken. Glem alt du gjennom tretti år har hørt om klimaendringer! Nå skal vi late som om klimapolitikk aldri har vært tema i Norge!

Dette ble ikke sagt over høyttaleranlegget, men det må være noe sånt som ligger under, for slik er det jo i tingrettene, at bare det som blir fremført der, mest mulig muntlig, gjelder.

«Kan vi få den grafen opp? Den ligger i faktisk utdrag på side fem tusen og sekstito», sa Natur og Ungdoms advokat Cathrine Hambro, på sakens første dag. Denne blandingen av grafbasert skriftlighet og skriftlig muntlighet, som jeg tror følger av det som heter bevisumiddelbarhetsprinsippet, preget rettssakens første dager. Etter en time under klimapanelveteran Eivind Jansens kateter – for anledningen en vitneboks – fikk vi en dobbelttime i klimasystemets fysikk av forsker Bjørn Samset. Og vi gjorde vårt beste for å glemme at vi hadde hørt det før. Noen ivrige gispet til og med, og de sukket for galleriet, når graf etter graf kom opp og viste det som knapt noen, og ingen i salen, kan ha unngått å forstå at er en alarmerende gal utvikling.

Annonse