11:48 - 05. mai 2017

Downsdebatten - en oversikt

Debatten om sorteringssamfunnet og hva menneskeverd og likeverd er har blusset opp etter ansettelsen av Aksel Braanen Sterri som stipendiat ved Universitetet i Oslo. Sliter du med å holde oversikt over hva som er sagt og gjort? Her er oppsummeringen:

Rød klut: Aksel Braanen Sterris syn på abort skaper debatt. Foto: Ellen Lande Gossner

I oktober 2014 skrev Aksel Braanen Sterri essayet «Et forsvar for sorteringssamfunnet» i Morgenbladet:

«Det holder ikke å si at den enkelte familie vil være fattigere uten et barn med Downs syndrom. Det bør det være opp til den enkelte familie å vurdere. En må i så fall kunne begrunne at en vet bedre enn den enkelte familie i deres konkrete situasjon hva som er best for dem og at vi som samfunn bør gripe inn og overstyre den enkeltes valg.»

Marte Wexelsen Goksøyr, som selv har Downs syndrom, svarte på debattplass sammen med sin mor: «Aksel Braanen Sterri, du spruter av fordommer! … Vi vil ha et mangfoldig samfunn med plass til alle. Hvilke alle?»

To og et halvt år etter blusset debatten opp igjen, da Sterri ble ansatt som stipendiat ved Universitetet i Oslo.

2. april: Intervju med Sterri i Minerva. Han blir spurt om kvinner bør få sortere helt fritt, og svarer:

«Hvis noen ville sortere bort homofile barn på grunn av stigmaet mot homofile og fordi homofile har redusert livskvalitet, og det var mulig, ville jeg vært imot. Problemene med homofili er samfunnsskapte, til forskjell fra Downs syndrom. De som har Downs, vil aldri kunne leve fullverdige liv, uansett hvor mye vi som samfunn legger til rette for det.»

10. april: På sin egen blogg skrev statssekretær Bjørnar Laabak (Frp) innlegget «Universitetet i Oslo tilbyr stipendiat til T4-sympatisør». T4 var Nazi-Tysklands program for systematiske drap på mentalt syke og fysisk handikappede. I innlegget skrev han: «Jeg stiller spørsmål ved om UiO skal tilby personer med slike holdninger stipendiater.» Innlegget ble senere fjernet fra nettet.

11. april: Laabak møtte Ole Martin Moen, prosjektleder for prosjektet Sterri skal arbeide med, i Politisk kvarter på NRK P2.

17. april: Sterri skriver i Minerva for å utdype. Han beklager at han formulerte seg «uheldig» til  Minerva om «fullverdige liv». Men:

«Kvinner har god grunn til å ta abort ved påvist Downs syndrom», skriver han. «Hvis fosteret bare anses som et potensielt liv, slik jeg gjør, i alle fall inntil rundt uke 20, så kan det erstattes ved at en tar abort og en prøver på ny. Hvis en mener at fosteret er et verneverdig liv allerede fra unnfangelsen, er det vanskelig å kjøpe kvinnens argument om at hun tar abort og prøver på ny for barnets beste; men da er det samtidig vanskelig å forsvare abort i annet enn ekstreme tilfeller.»

18. april: Sterri møter i Dagsnytt atten:

«Noen tror jeg har lyst til å drepe alle mennesker med Downs syndrom. Det vil jeg ikke. Men hvis det var mulig å ta en vaksine, slik at ingen ble født med Downs syndrom, ville det vært en bra ting. Slik sett er jeg for å utrydde Downs syndrom.»

28. april: Kjersti Skarstad, doktorgradsstipendiat, mener debatten om forskningsetikk har måttet vike for debatten om forskningens uavhengighet. «Hvilke holdninger og verdier er det vi som universitetsansatte ønsker å assosieres med? Er rangering av menneskers verdi god forskningspraksis?» Sterri svarer uken etter: «La meg være helt klar: Et liv med Downs syndrom er verdt å leve.»

28. april: Norsk Forbund for Utviklingshemmede politianmeldte Sterri for hatefulle ytringer.

5. mai: I et essay trekker Lars Petter Grue, forsker ved Nova, linjer mellom Sterri og mellomkrigstidens befolkningshygienikere.

«Jeg tror kanskje Aksel Braanen Sterri ville kommet godt overens med Karl Evang, Myrdalene, Arne Skaug og Aase Lionæs. Men utover å være en interessant tanke betyr ikke dette så mye, siden de gamle befolkningshygienikerne alle er døde. … Det som faktisk uroer meg, er hvor godt Sterri ser ut til å komme overens med sentrale personer innenfor dagens arbeiderbevegelse.»

Tore Wig, seniorforsker ved Universitetet i Oslo, skriver et forsvar for Sterri i Uniforum, og utdypet i et intervju i Morgenbladet 5. mai. Fra innlegget:

«I lynsjemobbstemningen som har blitt pisket opp rundt Braanen Sterris utsagn om abort og Downs syndrom, i stor grad basert på vranglesning og motvilje mot argumentasjon, skulle man tro at profesjonelle akademikere ville bidra til å roe ned stemningen med analytiske og saklige perspektiver. … I heksejakten på Sterri er alt lov.»

Morgenbladet på lederplass:

«Hvorfor er det verre å abortere et barn med Downs enn et friskt barn, fordi det ikke passer å få barn akkurat nå? Hvis det finnes fagfilosofiske innvendinger mot Sterris analyser, er det på tide å komme med dem nå. Å svare på utfordringen fra de nye moralistene er et felles ansvar. Kanskje må hele verdigrunnlaget vi til nå har tatt for gitt, formuleres på nytt.»

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Les Morgenbladet digitalt i 10 uker for 10 kr. Bli abonnent
Annonse