00:00 - 07. april 2017

Påskeseilasen 1537

En ørefik på et herberge i Oslo, en henrettelse ved røking og et bestilt drap. Den første av tre episoder i en serie fra reformasjonen i Norge.

Sjøkart over Nordsjøen: Fra ukjent årstall. Håndtegnet av Ioannes van Keulen i omtrentlig målestokk 1:1000 0000. Et eksemplar befinner seg hos Statens kartverk Sjø i Stavanger. 1. Steinvikholm, 2. Austrått, 3. Sveggesund, 4. Bergen, 5. Utsira, 6. Nordsjøen - neste stopp: Nederland. Foto: Statens kartverk/Wikimedia
Annonse