00:00 - 07. april 2017

Påskeseilasen 1537

En ørefik på et herberge i Oslo, en henrettelse ved røking og et bestilt drap. Den første av tre episoder i en serie fra reformasjonen i Norge.

Sjøkart over Nordsjøen: Fra ukjent årstall. Håndtegnet av Ioannes van Keulen i omtrentlig målestokk 1:1000 0000. Et eksemplar befinner seg hos Statens kartverk Sjø i Stavanger. 1. Steinvikholm, 2. Austrått, 3. Sveggesund, 4. Bergen, 5. Utsira, 6. Nordsjøen - neste stopp: Nederland. Foto: Statens kartverk/Wikimedia

Bli bare sittende i solveggen. Men lukk øynene og tenk på det sekstende århundre i Norge. Hvem ser du da? Noen du kan navnet på? Noen fra reformasjonen i Norge, andre enn eventuelt erkebiskop Olav Engelbrektsson? Selv vet jeg bare at jeg har lyst til å ligge med Fru Inger til Austrått. De øvrige er ikke annet enn et surr av navn: Eske Bille. Vincens Lunge. Hans Rev. Hans Gås. Og Morten Krabbe og Gaute Galle. Kjenner du dem?

 

Konge mot biskop. – Det er nok helst Kristoffer Trondson, altså Kristoffer von Truntheim, som jeg synes at jeg virkelig kjenner. Jeg er egentlig litt irritert over at det er så få andre som vet noe om ham, sier Tore Erland, han jobber på Quick Storkiosk i Haugesund og jeg vil hevde at han er vår fremste ekspert på sjørøveren som ble erkebiskopens betrodde mann og så senere snudde kappen etter vinden og ble den protestantiske kongens admiral.

Annonse