00:00 - 31. mars 2017

Ut med norsken!

Forskningsartikler på norsk bør bannlyses, sier rektoren ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Han mener det nesten helt alvorlig.

Provoserer: – Å si at vi bør bannlyse forskningsartikler på norsk er en ekstrem påstand, men den kan forsvares, mener Curt Rice, rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Curt Rice, den amerikanske språkprofessoren som i 2015 ble rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), har tidligere hevdet at det skal utrolig mye til for å forsvare å skrive en doktorgrad på norsk. Da han nylig ble invitert til å holde foredrag for Studentmållaget, bestemte han seg for å benytte anledningen til å ta det et skritt lenger, og argumenterte for å bannlyse vitenskapelige artikler i norsk språkdrakt. «Bannlyse», altså, som vanligvis betyr «å forby» eller «å fordrive». Dette, forteller Rice, var hva som trengtes for å få nynorskaktivistene til å kvikne til i stolene en søndag morgen.

– Du tuller litt med dette, men du mener alvor også?

– Ja. Å si at vi bør bannlyse forskningsartikler på norsk er en ekstrem påstand, men den kan forsvares. Forskning er per definisjon internasjonal. Hvis man skriver på norsk, melder man seg ut, sier rektoren og lingvisten.

Annonse