00:01 - 02. desember 2016

Middelalderens kjøttfrie mandag

Knokler fra Stavanger domkirke forteller om fortidens kosthold.

Reformasjonen endret kostholdet: Forskere som har analysert middelalder-knokler fra Stavanger, mener funnene speiler store samfunnsmessige endringer. Foto: Leemage/Corbis/Getty Images

Du blir det du spiser. Maten du fortærer, har særegne kjemiske fingeravtrykk som tas opp i skjelettene våre. Spiser du mye kjøtt, kan det sees i sammensetningen av karbon og nitrogen i knoklene. Kroppen har derfor et slags arkiv over hva du har spist de siste årene. Det interessante er at de kjemiske fingeravtrykkene, ofte lagret som proteiner, er bestandige og tåler tidens tann. Nå tyder en studie av knokler fra Stavanger på at kostholdet ble endret etter reformasjonen på 1500-tallet.

Karbon kommer inn i næringskjeden via fotosyntesen, og består av flere varianter som kalles isotoper. Den vanligste er karbon 12, som det er mest av, og karbon 13. Den eneste forskjellen mellom de to er at karbon 13 inneholder et ekstra nøytron, så det er litt tyngre. Etter at analyser av karbonisotoper ble vanlige utover 1960-tallet, ble det klart at det er store forskjeller i mengdeforholdet mellom karbon 12 og 13 i organismer fra land og hav. Har du et kosthold dominert av torsk, gjør det seg altså gjeldende i skjelettets karbonsammensetning. I tillegg har karbonet i planter særegne mengdeforhold som gjør det mulig å skille mellom for eksempel mais og korn. Flere andre grunnstoffer har isotoper som egner seg godt til slike studier, inkludert nitrogen og strontium.

Annonse