Annonse
00:01 - 23. september 2016

Sten Inge Jørgensen om skatt

Kampen mot internasjonalt skattesnusk har begynt for ­alvor, skriver Sten Inge Jørgensen.

Annonse

Hvis politiske beslutninger kan måles på Richters skala, da var det et særdeles kraftig jordskjelv EU-kommissær Margrethe Vestager utløste i månedsskiftet: Apple må betale 13 milliarder euro i straffeskatt. Etter utallige politiske seminarer om hvordan multinasjonale selskapers skatteunndragelser kan bekjempes, var det omsider alvor. En lang rekke store bedrifter, blant dem Amazon og McDonald’s, kan vente seg lignende behandling etter hvert som EUs intensiverte etterforskning av medlemslandenes skattepraksis skrider frem.

EU har begrenset myndighet over skattepolitikken, men nå brukes konkurranselovgivningen i det indre marked som brekkstang. Flere medlemsland beskyldes for å ha gitt multinasjonale selskaper lovstridige særrettigheter for å sikre at de etablerer sine Europa-hovedkvarterer hos dem. Financial Times har regnet ut at McDonald’s bare har betalt 1,49 prosent skatt av det regnskapsførte overskuddet i Europa-basen i Luxembourg siden 2009 – mens det lille fyrstedømmet formelt sett har en selskapsskatt på 29,2 prosent. Hurtigmatgiganten kan regne med å bli etterlignet for 500 millioner dollar, kalkulerer næringslivsavisen.

Annonse