00:00 - 16. september 2016

På vei mot epokeskifte

En ekspertgruppe har jobbet i syv år med å utrede antropocen-begrepet. Nå er konklusjonen her.

Menneskeskapt: Forskere disukterer om menneskets avtrykk på jorden er så kraftig at det tar oss inn i en ny geologisk epoke, gjerne kalt antropocen. Berget av brukte bildekk ligger i Sesena Nuevo utenfor Madrid. Dumping av dekk har store miljøkonsekvenser, og praksisen i Sesena Nuevo har vært forbudt siden 2003, men 75 000 tonn dekk er blitt liggende. I mai tok de fyr, og 9000 mennesker måtte evakueres på grunn av røyken. ⇥Foto: Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images

Hør mer om «antropocen» i Morgenbladets podcast:

Antropocen-begrepet har dukket opp i nyhetsbildet med jevne mellomrom de siste årene. Overskrifter som «Velkommen til antropocen» og «Menneskets tidsalder» varsler om at den holocene tidsepoken er over – og at mennesket er blitt en dominerende kraft på jorden. En formell geologisk aksept av antropocen har derimot latt vente på seg. En egen arbeidsgruppe, Anthropocene Working Group, har jobbet siden 2009 med å utrede om begrepet har noe for seg eller ikke. Mandag for to uker siden la arbeidsgruppens sekretær, geologen Colin Waters, frem gruppens anbefalinger på en konferanse i Cape Town.

Annonse