00:00 - 16. september 2016

På vei mot epokeskifte

En ekspertgruppe har jobbet i syv år med å utrede antropocen-begrepet. Nå er konklusjonen her.

Menneskeskapt: Forskere disukterer om menneskets avtrykk på jorden er så kraftig at det tar oss inn i en ny geologisk epoke, gjerne kalt antropocen. Berget av brukte bildekk ligger i Sesena Nuevo utenfor Madrid. Dumping av dekk har store miljøkonsekvenser, og praksisen i Sesena Nuevo har vært forbudt siden 2003, men 75 000 tonn dekk er blitt liggende. I mai tok de fyr, og 9000 mennesker måtte evakueres på grunn av røyken. ⇥Foto: Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images
Annonse