00:00 - 24. juni 2016

Bonde om Listhaug-metoden

Sylvi Listhaug får det politiske Norge til å snakke om henne og om innvandring – akkurat slik hun og Frp ønsker, skriver Aslak Bonde.

Da statsminister Erna Solberg innkalte pressen onsdag for å oppsummere det siste halvåret, hadde hun forberedt en grundig oversikt over regjeringens taps- og vinnersaker (de siste utgjorde 95 prosent). I tillegg ga hun et sjeldent uttrykk for bekymring over nasjonalistiske og anti-elitestemninger som preger Europa. Det var nok av temaer for pressen å gripe fatt i, men praktisk talt alle spørsmål dreide seg om noe helt annet: Fremskrittspartiets oppførsel og statsministerens autoritet som leder.

Bakgrunnen var at Frp i Stortinget har forlatt kompromisslinjen i innvandringspolitikken. Mens partiet i høst var med på asylforlik, valgte de i vår å insistere på alenegang. Partiet kunne for så vidt gjerne kompromisse, men kravet var at Frp uansett skulle få fremme sine primære forslag i Stortinget. Først når de var nedstemt, skulle Frp slutte seg til de andre partienes politikk. En slik strategi torpederer effektivt alle forsøk på forhandlinger. Et av poengene med politiske kompromisser er at hvert enkelt parti binder de andre partiene til å gå inn for en politikk de egentlig ikke er for. Alle skal få litt gjennomslag for egne standpunkter, men alle skal også tape noen saker.

Annonse