Annonse

Varselmelding

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.
00:00 - 11. mars 2016

Studentene rømmer fra mediefag

Studentene vil ikke lenger ut og redde verden, eller bli noe i media. «Generasjon alvor» studerer jus, økonomi og vernepleie for alle pengene.

Annonse

Trendene for hva unge søker seg mot i høyere utdanning har endret seg dramatisk de siste seks årene.

Sammenligner man inntakskravene fra 2009 og 2015, er tendensene tydelige: «Myke» fag med dårlige utsikter på arbeidsmarkedet går ned, med røde tall på flere linjer ved landets humanistiske og samfunnsvitenskapelige fakulteter. Mediefag, drama og teater og sosialantropologi er blant dem.

I stedet vender studentene seg mot trygge profesjoner: lektor, jus, pleieyrker, økonomi og administrasjon er de store vinnerne. Lektorutdannelsene gjør et byks, inntakskravene har i gjennomsnitt økt med hele 6 karakterpoeng. Landets jusutdannelser er i gjennomsnitt blitt nesten 5 karakterpoeng vanskeligere å komme inn på. Sykepleier og vernepleier har en oppgang på over 4 poeng.

Annonse

Les om hvordan vi behandler dine personopplysninger

Vi anbefaler deg å lese personvernerklæringen og sette deg inn i hvordan vi behandler dine opplysninger. Den vil gi deg bedre oversikt over og kontroll på hva som brukes og lagres av dine persondata. Du finner all informasjon her.