00:00 - 18. mars 2016

Abort, igjen

Texas, USA, andre runde med restriksjoner innført 1. januar 2015: Først må kvinnen gjennom en rådgivningssamtale, finansiert av delstaten, hvis hensikt er å avskrekke henne fra å gjennomføre aborten. Så må hun vente i 24 timer. Hun må også ta ultralyd, og den som utfører ultralyden, må vise henne bildet og beskrive det. Staten dekker bare utgiftene til abort dersom livet hennes er i fare. Før restriksjonene ble innført, var det 44 abortklinikker i delstaten, nå er det bare ti igjen. Texas er på størrelse med Frankrike og har 27 millioner innbyggere. Jevnlige demonstrasjoner utenfor abortklinikkene.

Italia: selvbestemt abort i svangerskapets 90 første dager, men 70 prosent av landets leger har reservert seg.

Russland: Et lovforslag som skal gjøre abort dyrere, er under behandling.

Og Polen: I 1988 ble det utført over 100 000 lovlige aborter. Siden 1993 har tallet ligget 600, Polen har nesten 40 millioner innbyggere. Kvinneorganisasjoner mener det utføres mellom 80 000 og 200 000 illegale aborter i året.

Når KrFs programkomité denne uken foreslår en betenkningstid for abort, tenker de ikke i et vakuum. Kampen for å innskrenke kvinners abortrettigheter er internasjonal og i medvind, og må sees i sammenheng med den konservative vinden som blåser over flere land. Historien som Lotta Elstad bretter ut i denne ukens Morgenbladet er skremmende lesning i så måte. Kommunismens fall svekket kvinners rettigheter, før 1993 hadde polske kvinner rett til selvbestemt abort. Nå har polske biskoper rustet til kamp mot «kjønnsideologien» - kjønnsnøytrale ekteskap, toleranse for seksuelle minoriteter, seksualundervisning – som de mener er verre enn nazisme og kommunisme.

KrF kan på ingen måte sammenlignes med disse antiliberale kreftene, men partiets strategi for innstramninger i abortloven, ligner på den som har gjort abort nærmest ikke-eksisterende i Texas eller som får stadig flere kroatiske leger til å reservere seg mot å utføre det: Partiets programkomité har ikke foreslått et forbud, bare en liten innstramming. Det KrF ønsker er selvsagt en debatt om selvbestemt abort overhodet burde være en rettighet, men å si det rett ut vil være politisk harakiri.

KrF kommer ikke til å få gjennomslag for betenkningstid før abort på Stortinget, for Norge er på svært mange måter meget ulikt både Øst-Europa og USA. Men på denne måten kan partiet for en stakket stund sette dagsorden for ordskiftet.

I 2015 ble det utført 14 000 aborter i Norge, like mange som for 30 år siden – tross at folketallet har vokst med omtrent én million. Den viktigste grunnen til reduksjonen er arbeidet med å hindre uønskede svangerskap overhodet. Ingen ønsker å havne «i uløkka». Heller ikke unge jenter. Faktisk er reduksjonen aller størst i de yngste aldersgruppene, fra 15 til 24 år, mye takket være tiltak som gratis prevensjon til tenåringer og helsesøstres adgang til å skrive ut prevensjon.

Dersom KrF var oppriktig interessert i drastisk å redusere antallet aborter, burde partiet bruke kreftene på å styrke arbeidet for å unngå uønskede svangerskap overhodet, heller enn denne rituelle øvelsen de nå gjennomfører – myntet på partiets konservative fløy og frafalne Krf-ere som har søkt tilflukt hos Sylvi Listhaug. Ifølge Norsk sykepleierforbund mangler Norge nesten 1000 helsesøstre. KrF kunne for eksempel lagt press på Regjeringen og krevd midler til dette. Og når disse helsesøstrene så var på plass kunne de fått beskjed om å spørre alle unge jenter om de ønsket hormonspiral – ikke bare p-piller (som kvinnen må huske å ta hver bidige dag). Et slikt tiltak kunne virkelig ha betydd noe – for flere enn KrFs kjernevelgere. ABJ

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Vi har inntil 50 prosent rabatt for nye abonnenter. Bli abonnent
Annonse