00:01 - 07. august 2015

Meningen med livet

Veiene til det lykkelige og det meningsfulle liv er langt fra parallelle, og av og til skiller de seg skarpt fra hverandre, skriver Lone Frank.

Foto: Knut Egil Wang/Institute Artist
Annonse