14:42 - 08. august 2013

Mennesker som koster mye

Ett ekstra leveår for en kreftsyk til 800 000 kroner, eller 37 døgn i en respirator for en døende 75-åring. Regjeringen vil ha klarere regler for prioritering i helsevesenet. Hvem skal velges bort?

Illustrasjoner: Ellen Lande Gossner
Annonse