23:20 - 29. november 2012

Norge degradert

FN har degradert Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter fra A- til B-status. Pinlig sak, mener menneskerettighetsdirektør Nils Butenschøn.

Varslet: I august advarte Nils Butenschøn i Morgenbladet om at faren for degradering var stor. Han mener situasjonen kunne vært unngått med en annen innstilling fra myndighetenes side. Foto: Jan Tomas Espedal/Scanpix

– I Genève har en komité hos Høykommissæren for menneskerettigheter bestemt at Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter mister sin A-status. Fra når virker degraderingen?

– Den reelle beslutningen ble fattet i forrige uke. Det formelle vedtaket gjøres av en egen FN-komité, og så snart dette vedtaket fattes, har vi B-status.

– Er det tvil om at det kommer til å skje?

Annonse