04:00 - 04. februar 2011

Norsk sosiologisk kanon

Eilert Sundt: Om Giftermaal i Norge

 • Eilert Sundt (1855). Om Giftermål i Norge. Bidrag til Kundskab om Folkets Kaar og Sæder.

 • Eilert Sundt (1857). Om Sædeligheds-Tilstanden i Norge.

 • Nils Christie (1952). Fangevoktere i konsentrasjonsleire: en sosiologisk undersøkelse.

 • Vilhelm Aubert (1954). Om straffens sosiale funksjon.

 • Hans Skjervheim (1957) Deltakar og tilskodar.

 • Gabriel Øidne (1957). Litt om motsetninga mellom Austlandet og Vestlandet.

 • Aubert, V., Torgersen, U., Tangen, K., Lindbekk, T., & Pollan, S. (1960). Akademikere i norsk samfunnsstruktur.

 • Vilhelm Aubert (1961). Sosiologi.

  Sverre Lysgaard (1961). Arbeiderkollektivet: En studie i de underordnedes sosiologi.

 • Harriet Holter (1962). Kjønnsroller og sosial struktur.

 • Ottar Brox (1964). Avvisning av storsamfunnet som økonomisk tilpasningsform.

 • Yngvar Løchen (1964). Idealer og realiteter i et psykiatrisk sykehus: en sosiologisk fortolkning.

 • Thomas Mathiesen (1965). The Defences of the Weak: A Sociological Study of a Norwegian Correctional Institution.

 • Stein Rokkan (1966/(1987). Numerisk demokrati og korporativ pluralisme: To beslutningskanaler i norsk politikk.

 • Dag Østerberg (1966). Forståelsesformer. Et filosofisk bidrag.

 • Natalie Rogoff Ramsøy (Red) (1968). Det Norske samfunn.

 • Johan Galtung (1971). A Structural Theory of Imperialism.

 • Stein Bråten (1973). Model Monopoly and Communication: Systems Theoretical Notes On Democratization Acta Sociologica.

 • Gudmund Hernes (1975). Makt og avmakt: en begrepsanalyse.

 • Natalie Rogoff Ramsøy (1977). Sosial mobilitet i Norge: en studie av endring i levekår og sosial status basert på livshistorier til 3400 norske menn.

 • Cato Wadel (1977): Hva er arbeid?

 • Jon Elster (1979). Ulysses and the Sirens: Studies in Rationality and Irrationality.

 • Harriet Holter, et al (1984). Patriarchy in a Welfare Society.

 • Kari Wærness (1984). The Rationality of Caring. Economic and Industrial Democracy

 • Ole-Jørgen Skog (1985). The Collectivity of Drinking Cultures: A Theory of the Distribution of Alcohol Consumption.

 • Annonse