Annonse
04:00 - 04. februar 2011

Norsk sosiologisk kanon

Eilert Sundt: Om Giftermaal i Norge
Annonse

 • Eilert Sundt (1855). Om Giftermål i Norge. Bidrag til Kundskab om Folkets Kaar og Sæder.

 • Eilert Sundt (1857). Om Sædeligheds-Tilstanden i Norge.

 • Nils Christie (1952). Fangevoktere i konsentrasjonsleire: en sosiologisk undersøkelse.

 • Vilhelm Aubert (1954). Om straffens sosiale funksjon.

 • Hans Skjervheim (1957) Deltakar og tilskodar.

 • Gabriel Øidne (1957). Litt om motsetninga mellom Austlandet og Vestlandet.

 • Aubert, V., Torgersen, U., Tangen, K., Lindbekk, T., & Pollan, S. (1960). Akademikere i norsk samfunnsstruktur.

 • Vilhelm Aubert (1961). Sosiologi.

  Sverre Lysgaard (1961). Arbeiderkollektivet: En studie i de underordnedes sosiologi.

 • Harriet Holter (1962). Kjønnsroller og sosial struktur.

 • Ottar Brox (1964). Avvisning av storsamfunnet som økonomisk tilpasningsform.

 • Yngvar Løchen (1964). Idealer og realiteter i et psykiatrisk sykehus: en sosiologisk fortolkning.

 • Thomas Mathiesen (1965). The Defences of the Weak: A Sociological Study of a Norwegian Correctional Institution.

 • Stein Rokkan (1966/(1987). Numerisk demokrati og korporativ pluralisme: To beslutningskanaler i norsk politikk.

 • Dag Østerberg (1966). Forståelsesformer. Et filosofisk bidrag.

 • Natalie Rogoff Ramsøy (Red) (1968). Det Norske samfunn.

 • Johan Galtung (1971). A Structural Theory of Imperialism.

 • Stein Bråten (1973). Model Monopoly and Communication: Systems Theoretical Notes On Democratization Acta Sociologica.

 • Gudmund Hernes (1975). Makt og avmakt: en begrepsanalyse.

 • Natalie Rogoff Ramsøy (1977). Sosial mobilitet i Norge: en studie av endring i levekår og sosial status basert på livshistorier til 3400 norske menn.

 • Cato Wadel (1977): Hva er arbeid?

 • Jon Elster (1979). Ulysses and the Sirens: Studies in Rationality and Irrationality.

 • Harriet Holter, et al (1984). Patriarchy in a Welfare Society.

 • Kari Wærness (1984). The Rationality of Caring. Economic and Industrial Democracy

 • Ole-Jørgen Skog (1985). The Collectivity of Drinking Cultures: A Theory of the Distribution of Alcohol Consumption.

 • Annonse

  Les om hvordan vi behandler dine personopplysninger

  Vi anbefaler deg å lese personvernerklæringen og sette deg inn i hvordan vi behandler dine opplysninger. Den vil gi deg bedre oversikt over og kontroll på hva som brukes og lagres av dine persondata. Du finner all informasjon her.

  Mer fra Aktuelt