04:00 - 15. juli 2011

Departementsrådenes karakterbok

Når statsrådene vurderes med terningkast og lyses opp av kameraenes flomlys, står deres mektige administrative ledere trygt i skyggen. No more.

Hver onsdag møtes en spesiell forsamling mennesker til lunsj. De som sitter der er embetsverkets stjerner.

De er departementsråder, de øverste administrative lederne for hvert sitt departement. Få mennesker har større innflytelse på landets utforming.

Livet i skyggen frister dem. I 20?30 år har de steget i gradene i embetsverket. De står for de lange linjer, for faglig tyngde og stø kurs. Få kan snakke så nedlatende om medienes forenkling og politikernes kortsiktighet. De er på sitt beste når de er kjedelige. De synger i kor, går i fjellet og sykler til jobben. De skal aldri skinne, men få sin statsråd til å gjøre det.

Annonse