Annonse
04:00 - 11. mai 2007

GSP, "Null for Mul" og "Everything but arms"

Annonse

  • GSP (Generalized System of Preferences): Ordning som gir u-land lavere toll på varer som importeres til Norge enn i-land. Etablert på 1970-tallet og utvidet flere ganger. Omfatter både industri og landbruksprodukter, men med unntak for en del varer der norske produsenter har særlige interesser. De aller fattigste landene nyter godt av “Null for Mul”.

  • “Null for Mul”: En underavdeling av GSP-ordningen. Dagens regelverk, som ble etablert i 2002, sier at de minst utviklede landene (Mul) kan eksportere alle industri- og landbruksvarer tollfritt til Norge.

  • “Everything but arms”: EUs variant av “Null for Mul”, etablert i 2001. Gir tollfri adgang for all import fra Mul-land bortsett fra våpen – og enkelte landbruksprodukter i en overgangsperiode.

  • Annonse

    Les om hvordan vi behandler dine personopplysninger

    Vi anbefaler deg å lese personvernerklæringen og sette deg inn i hvordan vi behandler dine opplysninger. Den vil gi deg bedre oversikt over og kontroll på hva som brukes og lagres av dine persondata. Du finner all informasjon her.

    Mer fra Aktuelt