Annonse

Annonse

12:16 - 14. desember 2016

På jakt etter det «bakkenære»

PERISKOP: Katja Brita Lindeberg har vært klovn i greske flyktningleirer og Mariken Lauvstad har drevet teater i et Sør-Afrikansk fengsel. Men er teater riktig måte å hjelpe på? Og virker egentlig  «hjelpen»?

Katja Lindeberg har flere oppdrag bak seg som klovn i greske flyktningleirer. Foto: Katja Lindeberg

Periskop er et nettidskrift for kritikk av kunst for barn og unge. Periskop drives som et samarbeid mellom tidsskriftene ballade.no, scenekunst.no, barnebokkritikk.no og Kunstkritikk. Tidsskriftet retter seg mot voksne lesere og ble til som svar på en utlysning fra Kulturrådet høsten 2012.

Interaktivitet med kunstnerisk dimensjon
Chris Haughtons billedbøker sier noe om hvilke muligheter som åpner seg når man opererer med et vidt og inkluderende litteraturbegrep.

Framtidsretta i 1000-årsbyen
Den kunstneriske ledelsen i Festiborg har skjønt det byens jubileumsplanleggere har oversett: Kunstnerisk mot lønner seg på sikt.

Kunstfilm slipper aldersgrenser
Kulturdepartementet endrer lovforskrift slik at filmer vist i kunstinstitusjoner ikke omfattes av den såkalte «beskyttelsesloven». – Dette betyr likevel ikke at institusjonene ikke trenger å ta ansvar, sier Eva Liestøl i Medietilsynet.

Hvem har ansvaret for den kunstfaglige opplæringen?
Forskere uttrykker bekymring for at den kunstfaglige opplæringen i skolen overlates til aktører utenfor skoleverket. Støtter omleggingen av Den kulturelle skolesekken opp under en outsourcing av kunstfagene i skolen?

Vår manglende kompetanse
Det norske barnebokfeltet inkluderer mange aktører med stor kunnskap, men vi mangler visuell kompetanse på bildebokfeltet.

Denne artikkelen er hentet fra en av samarbeidspartnerne i Morgenbladets tidsskriftportal. Se mer fra norske tidsskrift i PORTALEN

Klovn, skuespiller og regissør Katja Brita Lindeberg har i flere omganger jobbet for den svenske organisasjonen Clowner utan Gränser, som opererer i 40 land og siden juni 2015 har sendt tjue prosjekter til flyktningleirer i Hellas. Her har Katja tilbakelagt flere oppdrag, hovedsakelig i områder rundt Athen og Tessaloniki.

Skuespiller og instruktør Mariken Lauvstad har de siste seks månedene jobbet tett med innsatte fra Pollsmoor Prison i Sør-Afrika. Utvekslingsprogrammet Help, I’m Free! drives av Vardeteatret i Norge og hjelpeorganisasjonen NICRO i Sør-Afrika, og er finansiert av Fredskorpset. Prosjektet ble initiert i 2011, og har som mål å rehabilitere innsatte ved hjelp av dramapedagogiske verktøy og profesjonelle teaterproduksjoner.

Periskop har gitt Katja og Mariken i oppdrag å reflektere rundt kunstens funksjon i situasjonene de har vært i, om sin egen tvil, og hvordan de har opplevd å være i rollen som hvit middelklasse-kvinne fra et av verdens rikeste land. Er teater riktig måte å hjelpe på? Og virker egentlig  «hjelpen»?

HER !

Annonse

Mer fra Portalen

FETT: Identitet og splittelse i Maggie Nelsons «The Argonauts».

FETT: Er transnasjonal adopsjon et udelt gode? 

ARGUMENT: Vi ønsker ikke å være i nærheten av lik, dødssyke og farlige personer.

PROSA: Revolusjonære oppstander har blitt spredt gjennom papiret som medium. 

ARGUMENT: Hvordan CO₂-lagring egentlig fungerer.