00:00 - 06. juli 2018

Kake er halal, fett er farlig

I min serie om kake har vi kommet til integrasjon. Blant muslimer i Norge er kaken klassifisert som halal, og kunne derfor vært en løsning i en del sosiale sammenhenger der svinerier ellers er favoritten.

Halal: Å spise kake til rett tid er en plikt, utenfor de rituelle tidspunkter er den tabu. Derimot er kake halal i muslimsk kontekst. Odin Drønen / Morgenbladet

Min glitrende student og senere medforfatter Maja Garnaas Kielland gjorde feltarbeid på en voksenopplæringsinstitusjon for innvandrere. Hun observerte samhandling mellom lærere og elever, og fant ideer om sunnhet. Kaken ble sentral i en konflikt mellom lærere og elever med hvert sitt kunnskapsregime, og ulike former for rett tro og handling.

I offentlige institusjoner får man gjerne kake på fredag for å markere overgangen til helg; når noen har fått barn, sluttet eller begynt, når en kollega er blitt forfremmet, eller når institusjonen har fått et oppdrag eller vunnet en pris. Den er typisk i syklubber, bygdekvinnelag, dugnader, og som presang i kakelotteri. Den spises privat når man skal kose seg og unne seg noe ekstra. Når kake skal spises uten at det er høytid, må man finne på andre ytelser som unnskyldning. Da trer belønningsaspektet inn som «unntak».

Et kontrollert forhold til mat kan redde sjelen og forme kroppen eller begge deler. Å følge ernæringsråd kan defineres som å være moralsk god. Med denne bakgrunn kan skillet mellom hverdag og helg oppsummeres slik: Det harmoniske forholdet mellom askese og hedonisme – forsakelse og belønning – legger dype føringer for hvilken type mat som skal spises når, hvor og med hvem, og hva som kan klassifiseres som mat overhodet. Kake blir i vår kulturelle kode tabu til hverdags.

Annonse