00:00 - 13. juli 2018

EUs kompromiss om migrasjon er bedre enn alternativene, skriver Grete Brochmann.

EUs kompromiss om migrasjonen er bedre enn alternativene, skriver Grete Brochmann.

Annonse

«Alle journalister kan jo ikke ha kommet til jorden for å bli husket for sine portretter.»