Annonse
00:00 - 13. juli 2018

EUs kompromiss om migrasjon er bedre enn alternativene, skriver Grete Brochmann.

EUs kompromiss om migrasjonen er bedre enn alternativene, skriver Grete Brochmann.

Annonse

Europa holdt pusten under EU-toppmøtet om migrasjon i slutten av juni. Angela Merkel hadde i forkant koblet utfallet til EUs videre eksistens. Intet mindre. Etter lange nattetimer landet statslederne på en slutterklæring som siden har vært tolket og endevendt blant alle som befatter seg med migrasjon i EU og i Norge.

I fugleperspektiv er det bemerkelsesverdig at denne avtalen kom på plass. Migrasjon fra land utenfor fellesskapet har helt siden Schengen-avtalens begynnelse vært en hodepine i EU-samarbeidet, men ble først virkelig satt på prøve under flyktningkrisen i 2015. Og prøven ble ikke bestått: Nasjonal grensekontroll ble gjeninnført i alle sentrale mottagerland – inkludert i EØS-landet Norge. Følelsen av ukontrollert tilstrømning av et grenseløst antall flyktninger og andre migranter nullet ut det som var kommet på plass i EUs delvis utviklede felles asylsystem. EUs forsøksvise svar gjennom tvungen byrdefordeling falt på stengrunn, og i praksis brøt de overnasjonale løsningene sammen i løpet av kort tid.

Trusselen om nedsmelting av Schengen har skaket EU. Faren for underminering av det indre markedet – selve kjernen i unionen – forklarer at migrasjon er blitt den fremste snublestenen i dagens EU. Oppslutningen om unionen står også på spill når manglende nasjonal kontroll over innvandring oppildner politiske krefter som truer med å velte etablerte koalisjoner over hele Europa.

Lese mer?

— Prøv Morgenbladet —
Det er
ettertanken
som teller
Inntil 30% rabatt
Bestill her
Annonse

Les om hvordan vi behandler dine personopplysninger

Vi anbefaler deg å lese personvernerklæringen og sette deg inn i hvordan vi behandler dine opplysninger. Den vil gi deg bedre oversikt over og kontroll på hva som brukes og lagres av dine persondata. Du finner all informasjon her.

Mer fra Påfyll