00:00 - 25. mai 2018

«Kvinnen jeg dater elsker Trump og mener oppriktig at jødene kontrollerer mediene (hvor jeg jobber).»

Kjære Etiker. Jeg baler med en seksualmoralsk problemstilling. Jeg har nylig møtt, og blir forsøkt sjekket opp av, en ung kvinne som er vakker, intelligent og morsom. I tillegg er hun politisk ytterliggående. Hun befinner seg langt ute på den konspiratoriske høyresiden, og beskrives kanskje best med den amerikanske termen «alt-right». Denne unge kvinnen elsker Trump, fordi han elsker sitt folk, og mener oppriktig at jødene kontrollerer mediene (hvor jeg jobber). Blant annet. Dette skurrer naturligvis. Men jeg har likevel tatt meg i å koke sammen flere mulige måter og forsvare videre kontakt på. Den ene dagen tenker jeg høyverdig om de liberale ideenes markedsplass der mine mer solide verdier vil gjøre at hun tar til fornuft, om hun bare konfronteres. Den andre dagen tenker jeg, mer romantisk, at jeg kan «redde» henne ut av høyresidens klør med mitt blotte nærvær. Den tredje dagen blir jeg trassig og tenker at småborgerlig og misforstått moral ikke skal diktere hva jeg gjør og ikke gjør. Jeg stoler ikke helt på noen av disse innskytelsene. Finnes det noen måte å forsvare dette på?

Hilsen Forvirret kulturmarxist

Etikeren: Det er ikke bare din holdning til den unge damen som er motsigelsesfull, men også ditt portrett av henne er på grensen til det selvmotsigende. Jeg har vanskelig for å forestille meg en «intelligent» konspirasjonshysteriker, og like store problemer med å tenke meg hvordan en «morsom» antisemitt skulle te seg. Men jeg skriver dine tvetydigheter på forelskelsens konto. Det er et hemmelig sted hvor man ikke kan forvente vanlig logikk. Men pass deg nå litt for å fremstå i egne øyne som fornuftens representant og de «solide» verdienes forsvarer. I denne saken er det vanskelig å finne spor av akkurat det. Hennes oppfinnsomme politiske fantasier er ikke mindre unøyaktige enn din selvfremstilling. Det dere har felles, er lysten og viljen til å gå i en felle. Commune naufragium dulce, sa de gamle romere: «Det er godt å ha noen man kan gå til grunne sammen med».

Annonse