00:00 - 20. april 2018

Terje Tvedt legger for stor vekt på ideologi, skriver Grete Brochmann.

Terje Tvedt legger for stor vekt på ideologi, skriver Grete Brochmann.

De som trodde at digitale medier og event-strømming har ført til at folkelyden ikke lenger møtes i offentligheten, kunne tatt en tur på Nasjonalbiblioteket en fredag kveld i april: Møtelokalet var fylt til randen og 130 mennesker fulgte med på storskjerm i etasjen under. Men så var også Terje Tvedt satt på programmet – med en hale av tre kommentatorer i panelet. Det var boken Det internasjonale gjennombruddet som skulle diskuteres, denne gangen i akademisk regi.

Som en av de tre paneldeltagerne, gir jeg til kjenne en slags tvisynt beundring over hva Tvedt avføder av oppmerksomhet og salgstall. Han er et levende eksempel på hvordan spissformulering og rendyrking av ett perspektiv premieres med engasjement og debatt – og i den forstand impact, som vi i akademia skal være opptatt av for tiden.

Men treffer analysen «hovedvirkeligheten», som mine antropologiske venner pleier å kalle den? Mitt svar er et betinget nei, selv om jeg deler mange av observasjonene hans når det gjelder bokens del II, om hvordan staten og det politiske lederskap har taklet utviklingen av det flerkulturelle Norge etter 1970-tallet. 

Annonse