00:05 - 15. januar 2021

Vi kaller det for grønn kolonisering

Vi rammes dobbelt: Først av klimaendringene i seg selv, deretter av myndighetenes tiltak for å bøte på dem. Det grønne skiftet er intet annet enn en fortsatt utvinning av samiske ressurser, skriver Samerådets Gunn-Britt Retter.

Klimaurettferdighet: Samene som folk er blant dem som bidrar minst til det som fører til klimaendringer, likevel er vi blant de første som råkes av endringene, skriver Gunn-Britt Retter. Bildet er fra Áhkká, et fjellmassiv i svenske Lappland. Foto: Carl-Johan Utsi
Annonse

«Gjermund Forfang Rongved viser hvor lett det blir for president Joe Biden å kjøre Norge forlengs og baklengs dit han vil ha oss.»
«Når synlighet og aktivitet hovedsakelig kun er mulig i digitale kanaler, er det ofte kun de kjente og etablerte som klarer seg.»