08:13 - 01. februar 2021

Strukturell rasisme er et dårlig begrep

Det bidrar i hovedsak til forvirring og lite fruktbar krangling i den offentlige debatten, skriver Torkel Brekke.

Strukturell rasisme er, i likhet med strukturell vold, et begrep som primært fungerer retorisk. Det vil beskrive, forklare og fordømme på én og samme tid, skriver Torkel Brekke. Her: Norges første festival for innvandrerkvinner på Oslo katedralskole i 1982. Foto: Rolf Øhman / Aftenposten / NTB
Annonse

«Fredrik Heffermehl med hallusinatorisk lesning.»
«Det eigentlege problemet med Melbys nye reform er ikkje fjerning av fag.»
«Vi advarer mot forslaget i Fullføringsreformen om å svekke fremmedspråkene.»
«Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er det viktigste styringsredskapet i forskningspolitikken.»