07:33 - 10. januar 2021

Sikkerhet er ingen unnskyldning for å lukke debatter om nytt regjeringskvartal

Kostnadene for nytt regjeringskvartal er mer enn fordoblet på seks år. Sikkerhet er et godt kort for å få aksept for slike kostnadsøkninger.

Det som planlegges av sikkerhetstiltak i regjeringskvartalet, bør debatteres i det offentlige rom, ikke minst fordi tiltakene har ringvirkninger som går langt ut over sikkerheten til de som har sitt arbeidssted der, skriver kronikkforfatterne. Foto: Statsbygg / Team Urbis
Annonse

«Også Oslo-dialektane er vanskelege for dei som bur andre plassar i landet.»
«Når synlighet og aktivitet hovedsakelig kun er mulig i digitale kanaler, er det ofte kun de kjente og etablerte som klarer seg.»
«Vi er flere som har opplevd at Doga har beveget seg bort fra det tette båndet til norsk industri og næringsliv.»
«Kappløpet mot kunstig intelligens pågår for fullt, uten at vi har en klar formening om hva vi faktisk er på vei mot.»
«Det er ingen menneskerett, eller trusrett, å drive lærarutdanning.»