00:00 - 12. juni 2020

Nicolai Tangen, flink eller ikke, treffer oss ikke, skriver Benedikte M. Høgberg.

Nicolai Tangen, flink eller ikke, treffer oss ikke, skriver Benedikte M. Høgberg.

«Den norske tillit» er blitt et av vårens vakreste eventyr. I mediebildet selges nordmenn inn som et folkeslag som brer om seg med tillit. Til Erna, til medier, til hverandre. Men alt har så visst ikke vært på plussiden av tillitsbarometeret dette året. Det skulle være nok å nevne eventyret om Norges Bank og hedgefondforvalter Nicolai Tangen.

Internettsøk på tillit gir treff som umiddelbart synes å bekrefte at nordmenn er et tillitsfullt folkeslag. Ikke bare har vi tillit til Erna i disse dager, men til Helsedirektoratet og forskere. Til dommere, politi og medier. Statistisk sentralbyrå kunne i 2016 meddele at nordmenn lå på tillitstoppen i Europa. «6 av 10 har tillit til Stortinget», lyder overskriften. Men 4 av 10 har det altså ikke. Juristforbundets ferske undersøkelse, gjennomført av Respons Analyse, viser at bare 41 prosent har tillit til politikere, bare 18 prosent til PR-rådgivere. En TV 2-gallup viste i desember at 6 av 10 hadde svekket tillit til Nav etter trygdeskandalen i høst. Og i mars kunne Opinion melde at bare 22 prosent hadde tillit til at Nav ville klare å håndtere koronakrisen. NSB og Jernbaneverket har på sin side forsøkt å smyge seg oppover tillitsbarometeret ved hjelp av navnebytte, uten at Bane Nor eller vyer har gitt tillitsløft. Vår nye samferdselsminister Hareide har klokelig slått fast at «folks tillit til toget avhenger av at rutetabellen følges». Ja, å følge rutetabellen kan kanskje sies å være tillitens første bud.

Også Tangen-saken handler dypest sett om tillit, eller mangel på sådan. For Norges Bank er tillitskrisen alvorlig. I deres etiske retningslinjer heter det at «Norges Bank er som sentralbank og forvalter av Statens pensjonsfond utland gitt stor myndighet og tillit». Det er ikke bare penger som skal forvaltes, men også tillit. Etter en lurvete ansettelsesprosess, der ingenting gikk etter rutetabellen, trenger Norges Bank nå mer enn bare PR-rådgivere som innser de har en jobb å gjøre med tillitsbarometeret.

Annonse

Kjetil Jakobsens artikkel om Norges vei til velstand og sosial likhet trenger noen utfyllende kommentarer.