07:54 - 01. april 2020

Håp om utsettelse i saken om Y-blokka, skriver Kjetil Jakobsen.

Håp om utsettelse i saken om Y-blokka, skriver Kjetil Jakobsen.

River vi Y nå, så bytter Oslo ut verdensarv med et gigantisk hull midt i sentrum, skriver Kjetil Jakobsen. Bildet er tatt 15. mars.

Denne uken faller det dom i Oslo tingrett i saken om Y-blokka. Saksøkerne Norske arkitekters landsforbund og Fortidsminneforeningen ber om at rivningen av regjeringsbygget, som ble utformet av Erling Viksjø og har helintegrerte utsmykninger av Carl Nesjar og Pablo Picasso, utsettes inntil saken kan behandles av domstolene til høsten. Uansett utfall tror og håper jeg at myndighetene nå har vett til å trekke i nødbremsen. Det finnes neppe rom i offentlige budsjetter fremover for å erstatte det kulturelt og historisk verdifulle regjeringsanlegget fra Gerhardsen-epoken med kanskje det mest grandiose kontoranlegget som en europeisk regjering har unt seg siden tsaren bygget Kreml. I en vanskelig tid vil det oppleves som umusikalsk å prioritere noe slikt.

Norge er på vei inn i den alvorligste økonomiske og sosiale krisen siden mellomkrigstiden. En halv million nordmenn mister levebrødet sitt denne våren. Mange tror at Norge er bedre stilt enn andre vestlige land til å møte nedgangen. Det snakkes om at vi skal møte koronakrisen med «oppsparte midler», ta av oljefondet, nå som det trengs. Men samfunnsøkonomien fungerer dessverre ikke slik at man kan leve av oppsparte midler. Oljefondet er et pensjonsfond og et land kan ikke pensjonere seg. Oljefondet kan bare i liten grad hjelpe oss nå. I realiteten er situasjonen særlig alvorlig for en liten, åpen økonomi der landets hovednæring kollapser i takt med at oljeprisen faller. Det som skjer er at hele privat sektor kollapser samtidig, med selvforsterkende negative spiraler. 

Tre negative impulser treffer Norge. Verdens oljelagre er fulle og oljenæringen og virksomheter som server denne stanser opp. Øvrig norsk eksportindustri innskrenker på grunn av den voldsomme nedgangen i verdensøkonomien. Den private servicesektoren stenger på grunn av koronatiltakene. Men hvor mange restauranter og barer kommer til å åpne dørene igjen? Verre: Hvor lenge forblir de åpne når kundene er blakke og forretningsmiddager og forretningsreiser i lang tid fremover kommer til å være sjeldne. Hva med flyselskapene og hotellene? Når er turismen tilbake? Noen av de mange som nå permitteres eller stenger virksomheten sin kommer til å ha en jobb å gå tilbake til. Andre må finne seg noe nytt, og det bør ikke være jobb i det offentlige. Strukturen i økonomien tillater ikke en mye høyere andel offentlig ansatte enn vi allerede har.

Annonse

«Æresrettsutvalget har dokumentert den grunnleggende mangel på legalitet for opprettelsen av æresretten.»
«Er ikke Schiøtz i stand til å se at hans faglige integritet og tyngde dermed settes i et merkelig lys?»