00:00 - 31. januar 2020

Stygge kirker og autoritære arkitekter

Vi må ha valgfrihet også i arkitekturen, mener stedsaktivist Audun Engh.

Midt i debatten: Nye Østre Porsgrunn kirke, tegnet av arkitekt Espen Surnevik. Foto: Camilla Alexandra Lie

Midt i debatten

Audun Engh er jurist og skribent. Han er leder i INTBAU Scandinavia, som jobber for å fremme tradisjonell arkitektur og mer demokratisk medvirkning i byggesaker.

Østre Porsgrunn kirke ble bygget i 2011 etter at den gamle trekirken fra 1760 ble påtent og brant ned i 2011. Etter brannen var det stor uenighet om kirken skulle rekonstrueres eller erstattes av et nytt bygg. Engh var sentral i aksjonen for rekonstruksjon.

– Østre Porsgrunn kirke er Norges aller styggeste, ifølge leserne av den kristne avisen Dagen. Det er vel du godt fornøyd med?

– Ja, det er jeg. Kirken har en arkitektur som har lite å gjøre med norske kirketradisjoner. Dessuten er den oppført i et historisk trehusområde, hvor den gamle kirken var et sentralt identitetsskapende byggverk. For det tredje var også prosessen bak bygget stygg. Riksantikvaren anbefalte rekonstruksjon av kulturminne, og dette hadde stor oppslutning i menigheten og i Porsgrunn. Likevel valgte menighetsledelsen å lytte til de vanlige argumentene om at det ikke var «vår tid», at det er «umoderne» og så videre.

– Bakgrunnen er altså at trekirken fra 1700-tallet brant ned og til manges frustrasjon ikke ble rekonstruert, men i stedet erstattet av et modernistisk byggverk? Dette har skjedd mange steder de siste årene, trekirker brenner ned og gjenoppstår som moderne signalbygg.

– Det kommer av at det er et regime innen norsk arkitektur som ikke godtar noe annet enn modernisme som et uttrykk for vår tid. Man har derfor vært imot rekonstruksjoner, som blir kalt «falske kopier». Det er en uakseptabel ensretting som ikke kan godtas i et liberalt samfunn. Vi må ha valgfrihet, også i arkitektur.

 Du snakker nå ikke bare om kirkebygg, forstår jeg. Er tradisjonell byggeskikk som sådan blitt forkastet av arkitektene?

– Jeg er venn med en rekke arkitekter verden rundt som tegner tradisjonelt. Det finnes et fagkritisk miljø, som ønsker å videreføre stilartene som ble utviklet gjennom flere tusen år før modernismen. Mange av disse forteller at de nærmest blir trakassert på arkitektskolene fordi de ser til klassisk arkitektur, ikke bare for å lære historie, men også som inspirasjon for nye bygg. Det trengs en reform hvor man innfører vår tids idealer om mangfold, ikke bare i sammensetningen av studenter, men også i estetikken.

– Du har i mange år markert deg som en kritiker av modernismen, som du beskriver som nærmest menneskefiendtlig …

– Jeg synes flere modernistiske bygg er vakre, ikke minst tidlig funkis. Manglerud kirke i Oslo har også et fint kirkerom. Det jeg kritiserer er maktmonopolet, at modernismen skal være det eneste uttrykket for vår tid. Det er en autoritær ideologi. Så er det også sånn at ny forskning tyder på at minimalistisk og monoton modernisme ikke er i samsvar med menneskets instinktive behov for trygge og vakre omgivelser. Folk blir forvirret av områder med monoton modernisme, men de føler tilhørighet til steder med tradisjonell arkitektur.

– Bygg er gjerne upopulære når de er nye, men etter hvert blir man glad i dem likevel. Et eksempel når det gjelder kirkebygg kan være ishavskatedralen.

– Her er det to ting. Det ene er at folk venner seg til ting, det er menneskelig overlevelsesinstinkt. Folk kan leve i en slum, de kan overleve i en konsentrasjonsleir, man venne seg hva som helst. Et annet poeng er at den holdningen er et demokratisk problem, å si at folk uansett ikke peiling på hva de selv vil. Selv om de er imot nå, så vil de like det om noen tiår. Så derfor må en estetisk elite bestemme. Det er en udemokratisk holdning.Les også Gaute Brochmanns anmeldelse av Østre Porsgrunn kirke: «Nye Østre Porsgrunn kirke er preget av eminent arkitektonisk håndverk og uovertruffen presisjon. Men hvor er Gud i det hele?»

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Les Morgenbladet digitalt i 10 uker for 10 kr. Bli abonnent
Annonse

«Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er det viktigste styringsredskapet i forskningspolitikken.»
«Man kan fortviles over at militære ledere forbereder for krig, men det er deres yrke.»