00:00 - 26. april 2019

Norges håndtering av migrasjonskrisen bør granskes, skriver Asle Toje.

Norges håndtering av migrasjonskrisen bør granskes, skriver Asle Toje.

2015 endret europeisk politikk. Som 1968 er årstallet er i ferd med å bli et før/etter. Noe brast i 2015. Angela Merkel, Europas leder, sto for den åpne dørs politikk, det samme gjorde Norge.

Migrasjonskrisen har destabilisert partisystemet i mye av Europa. Balansen er rykket til høyre. Nye innvandringsskeptiske høyrepartier har vokst seg mektige mens det statsbærende sentrum-venstre vansmekter.

Migrasjonskrisen er underlig. Vi kjenner alle folk som gikk av skaftet i 2015, slike som mente at alle som kom seg i en båt måtte bosettes, helst i Norge. De snakket mye og misvisende om «dugnad». Mange har, i det stille, endret mening siden da. Det er fint, men det er verdt å merke seg at få har behov for å forklare hvordan de kan snu i et spørsmål de mente var en moralsk lakmustest.

Annonse

«Vi finner det nytteløst å fortsette dette ordskiftet.»
«Mitt anliggende er kvaliteten på den offentlige debatten i Norge.»