00:00 - 29. mars 2019

Hvem fortjener en scene?

Et nødvendig virkemiddel mot antidemokratiske krefter eller venstresidens nedlatende formynderskap? Espen Goffeng og Mohamed Abdi står på hver sin side i debatten om scenenekt.

Delt scene: De to samfunnsdebattantene Mohamed Abdi og Espen Goffeng deler gjerne et oppslag i Morgenbladet. Men Mohamed Abdi vil ikke dele scene med Steve Bannon i mai. Hva er scenenekt, egentlig? Foto: Sofie Amalie Klougart
Annonse

«Ola Innset påpeker helt riktig at jeg tillegger ham et galt sitat om Gudmund Hernes og nyliberalismen. Det beklager jeg.»