00:00 - 29. mars 2019

Hvem fortjener en scene?

Et nødvendig virkemiddel mot antidemokratiske krefter eller venstresidens nedlatende formynderskap? Espen Goffeng og Mohamed Abdi står på hver sin side i debatten om scenenekt.

Delt scene: De to samfunnsdebattantene Mohamed Abdi og Espen Goffeng deler gjerne et oppslag i Morgenbladet. Men Mohamed Abdi vil ikke dele scene med Steve Bannon i mai. Hva er scenenekt, egentlig? Foto: Sofie Amalie Klougart

Espen Goffeng: «Jeg kan ikke komme på noen jeg ikke vil dele en scene med.»

Før vi skal vurdere om scenenekt er rett vei å gå, må vi være enige om hva det er. Det er ikke å unnlate å invitere noen til å snakke. Det er heller ikke å mene at det er en dårlig idé å invitere noen til å snakke. Det er å forhindre noen i å uttrykke seg via en plattform de allerede er invitert til å bruke. For eksempel å stanse en invitasjon som allerede er akseptert.

Sånn sett kan begrepet egentlig bare brukes på et ganske snevert antall tilfeller. Selv i tilfellet med Mediedagenes invitasjon av Steve Bannon – som er bakgrunnen for debatten akkurat nå – er det få som vil at invitasjonen skal trekkes tilbake. Selv om det er mange som mener at det var en veldig dårlig idé at invitasjonen ble sendt i det hele tatt (jeg er ikke en av dem, selv om Bannon ikke er min cup of tea).

Annonse