00:00 - 08. februar 2019

Ut med religion, inn med Den norske modellen, skriver Gunnar C. Aakvaag.

Ut med religion, inn med Den norske modellen, skriver Gunnar C. Aakvaag.

Det er på tide at norske skoleelever lærer mer om Den norske modellen. Det er tross alt de som skal lose den trygt gjennom det 21. århundret. Av alt snakket om innholdet i skolen for tiden, er det særlig ett utspill som sitter igjen hos meg, og det er forslaget fra LO og NHO om å få trepartssamarbeidet inn på pensum. Det er en god idé! Den må bare utvides. Hele Den norske modellen bør inn i læreplaner og pensum i grunnskolen og videregående skole, gjerne med trepartssamarbeidet som det sentrale eksempel. La meg forklare. 

Trepartssamarbeidet er selve ryggraden i norsk økonomi. Det innebærer at arbeidsgivere og arbeidstagere organiserer seg og kommer sammen og forhandler frem de grunnleggende spillereglene i arbeidslivet hva gjelder arbeidsmiljø, medbestemmelse og lønn. Staten er med som tilrettelegger (blant annet gjennom nøytral informasjon), og tar regningen eller iverksetter reformer når partene ikke blir enige.

Trepartssamarbeidet, som går tilbake til Hovedavtalen fra 1935, har vist seg særdeles vellykket ved å løse den økonomiske sirkelens kvadratur: forene økonomisk likhet og medbestemmelse med effektivitet, omstilling, høy sysselsetting og lønnsomhet. Det har også løst klassekonflikten mellom arbeid og kapital, og slik skapt borgerfred i norsk arbeidsliv.

Annonse