Annonse
00:00 - 08. februar 2019

Ut med religion, inn med Den norske modellen, skriver Gunnar C. Aakvaag.

Ut med religion, inn med Den norske modellen, skriver Gunnar C. Aakvaag.

Annonse

Det er på tide at norske skoleelever lærer mer om Den norske modellen. Det er tross alt de som skal lose den trygt gjennom det 21. århundret. Av alt snakket om innholdet i skolen for tiden, er det særlig ett utspill som sitter igjen hos meg, og det er forslaget fra LO og NHO om å få trepartssamarbeidet inn på pensum. Det er en god idé! Den må bare utvides. Hele Den norske modellen bør inn i læreplaner og pensum i grunnskolen og videregående skole, gjerne med trepartssamarbeidet som det sentrale eksempel. La meg forklare. 

Trepartssamarbeidet er selve ryggraden i norsk økonomi. Det innebærer at arbeidsgivere og arbeidstagere organiserer seg og kommer sammen og forhandler frem de grunnleggende spillereglene i arbeidslivet hva gjelder arbeidsmiljø, medbestemmelse og lønn. Staten er med som tilrettelegger (blant annet gjennom nøytral informasjon), og tar regningen eller iverksetter reformer når partene ikke blir enige.

Trepartssamarbeidet, som går tilbake til Hovedavtalen fra 1935, har vist seg særdeles vellykket ved å løse den økonomiske sirkelens kvadratur: forene økonomisk likhet og medbestemmelse med effektivitet, omstilling, høy sysselsetting og lønnsomhet. Det har også løst klassekonflikten mellom arbeid og kapital, og slik skapt borgerfred i norsk arbeidsliv.

ALLEREDE ABONNENT?
Inntil 40 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse

«Større studier er i gang og vil muligens føre til godkjennelse av MDMA i 2021.»
«Myndighetene må legge til rette for at utenlandske studenter kan forfølge karrieremuligheter i Norge.»
«Moralsk ansvar kan lede til større politisk handlingsvilje globalt. Men så er det veien dit, da.»
«God behandling reduserer antall uføretrygdede og brukere av sosiale tjenester.»
«De som i første rekke rammes, er de mange muslimer som modig tar til orde for en gjennomgripende reform.»