00:00 - 23. november 2018

Hva kan miljøbevegelsen lære av Karl Marx? Ganske mye, skriver Gunnar C. Aakvaag.

Hva kan miljøbevegelsen lære av Karl Marx? Ganske mye, skriver Gunnar C. Aakvaag.

For tiden parallell-leser jeg den siste rapporten til FNs klimapanel og Marx’ hovedverk Kapitalen. Da blir det veldig tydelig hva arbeiderbevegelsen har og miljøbevegelsen mangler: en intellektuelt, eksistensielt og politisk kraftfull «stor fortelling».

Mye tyder på at det 21. århundrets store utfordring blir global oppvarming og andre miljøproblemer. Så hvorfor lykkes ikke miljøbevegelsen bedre? Hvorfor klarer den for eksempel ikke å mobilisere en person som meg – et høyt utdannet medlem av middelklassen som fullt ut aksepterer at menneskeskapt global oppvarming finner sted?

Arbeiderbevegelsen var det 20. århundrets mest vellykkede sosiale bevegelse. Gjennom å regulere økonomien og bygge velferdsstaten løste den forrige århundres store utfordring: kapitalismens herjinger med «det arbeidende folk». Hva kan miljøbevegelsen lære av arbeiderbevegelsen?

Annonse

«Æresrettsutvalget har dokumentert den grunnleggende mangel på legalitet for opprettelsen av æresretten.»
«Er ikke Schiøtz i stand til å se at hans faglige integritet og tyngde dermed settes i et merkelig lys?»