00:00 - 19. januar 2018

Diagnosenes makt over sinnene

Eldres glemsomhet, småbarns raseriutbrudd, din og min sorgreaksjon. Vi er i ferd med å sykeliggjøre nye sider av det menneskelige uttrykk, skriver Lars Petter Grue. 

Draptomani: I 1850 ble en nyoppdaget sykdom utførlig beskrevet i det velrenommerte tidsskriftet The New Orleans Medical and Surgical Journal. Sykdommen rammet bare slaver og hadde ett primært diagnostisk symptom, ønsket om å flykte fra tjeneste eller arbeid. På bildet ser vi bomullsplukkere på en plantasje i Georgia 1895. Foto: Underwood & Underwood/Strohmeyer & Wyman /Getty Images
Annonse