16:17 - 21. september 2017

Nora Mehsen: Halal-sex?

Fortolkningene av Koranen og Bibelen trenger en seksuell revolusjon, skriver Nora Mehsen.

Nora Mehsen forteller mer om seksualitet i Koranen på Morgenbladets podcast. Abonner gratis via Itunes eller lytt her: 

For flere som er religiøse eller kulturelt tilknyttet en religion, kan det være viktig å forankre hvordan man administrerer sitt kjønn og sin seksualitet i religiøse kilder. Dette kan være en krevende øvelse, siden autoritative dokumenter ofte blir fortolket på måter som sementerer patriarkalske kjønnsroller og forestillinger om «ren» og «uren» seksualitet.

Derfor var jeg spent på innholdet i den nye boken The Muslimah Sex Manual, som jeg bestilte med ekspressleveranse i sommer. Forfatteren, en amerikanskfødt, muslimsk kvinne som skriver under pseudonym, har formet en tekst som er intet mindre enn en «halal-guide til ufattelig bra sex».

Et slikt dokument, som plasserer sex i en positiv og nytelsesbetont kontekst – med referanser til Koranen – er i seg selv grensesprengende. Den praktiske innføringen i blant annet BDSM, stripping, dirty talk og hvordan man kan være et villdyr i sengen, bidrar til å avkrefte seige myter om muslimske kvinner som passive og aseksuelle fødemaskiner.

The Muslimah Sex Manual er en frigjørende tekst – for de som har sex innenfor en ekteskapelig, heterofil og monogam ramme og samtidig holder seg milevis unna anus. For alle andre er den nok et skampåførende dokument, geleidet av lovnader om straff fra Allah til de som skulle finne på å bevege seg utenfor de trange – no pun intended – rammene boken tegner opp.

Selv om mange vil være enige i forfatterens fortolkninger av de islamske skriftene, trenger man ikke måtte gå med på premisset om at islam ikke har plass til meg som lesbisk, eller andre som bryter med normer for kjønn og seksualitet.

Hvordan kan vi da forstå de mange passasjene i ulike religiøse kilder, som hyppig brukes som undertrykkelsesredskaper? Hva kan gjøres for å utvide handlingsrommet til de som opplever seg begrenset, på et vis som harmoniserer med deres religiøse overbevisning eller kultur?

Kristne og muslimer som for eksempel har analsex, trenger ikke høre at det de gjør, er en styggedom.

I mine øyne er det et stort uutnyttet potensial i Koranen, og også i Bibelen. Du trenger ikke gå forbi disse religiøse kildene, men til dem, for å underbygge hvordan kritisk sans, nysgjerrighet og debattering er en uløselig del av det å være et menneske – også et religiøst et. Og i disse samme kildene, vil du også kunne finne inspirasjon og veiledning om at du skal elske kroppen din, og at kjærlighet, nytelse og sex er et integrert aspekt av det å leve – også som et troende individ.

For dem som tror, bør det derfor anses som en gudegitt plikt å utforske skaperverket, fremfor å insistere på dogmatisme.

Med denne kritiske sansen som både Koranen og Bibelen oppfordrer til, kan vi kontekstualisere tekstene i lys av epokene de berører og opererer innen. Tidsperiodene det her er snakk om, kan ikke akkurat sies å være preget av tilgang til trygg, effektiv og lett tilgjengelig prevensjon eller helsehjelp. Seksuelt overførbare infeksjoner, barseldød, fistler og andre helseplager var allemannseie. Å ha sex innebar derfor ikke bare nytelse og nytt liv, men fordervelse og tap av liv. Man kan derfor forstå hvorfor de kanoniske skriftene legger den vaginale sexen innenfor en ekteskapelig og monogam ramme til grunn – analsex og bytte av seksualpartnere representerte en forhøyet helserisiko. Patriarkatet, som var enda mer uttalt og udiskutabelt på den tiden, har også preget kildematerialet og fortolkningsgrunnlaget.

Siden da har kunnskapen i samfunnet økt på mange områder, i takt med store teknologiske fremskritt. Selv om mennesker fortsatt har ulik tilgang til disse godene, er vi nødt til å bruke både våre hjerner og våre hjerter når vi fortolker skrifter med hellig status. En trenger hverken å være lærd eller være teolog for å vite at vi bør utøve religion på måter som avler frem fred, respekt og solidaritet. En behøver ikke engang å ha åpnet skriftene for å fatte dette.

Aktuell bok

Umm Muladhat

The Muslimah Sex Manual: A Halal Guide to Mind Blowing Sex

2017

Seksuell frigjøring blant troende nødvendiggjør ikke at vi utsletter troen, slik en rekke dogmatiske religionskritikere ser ut til å mene. Snarere er det nettopp i møtet mellom troen og fornuften at vi kan skape et rom der troende skal kunne få være hele seg, og utnytte sitt fulle menneskelige potensial.

Kristne og muslimer som har for eksempel analsex, trenger ikke høre at det de gjør, er en styggedom som guden deres kommer til å straffe dem for. De trenger å høre at de bør ha analsex dersom de vil det, i full enighet og som seksuelt myndige. Og at de bør bruke rikelig med glidemiddel, og gjerne kondom. For det å ta vare på din egen og andres kropp, og opptre respektfullt, ansvarlig og med gode intensjoner – det hadde Gud og Allah også ønsket at du gjorde.

Kristendommen og islam trenger en seksuell revolusjon i måten vi leser kildematerialet på. Ren sex og halal-sex er sex du har i et samtykkende, trygt og likeverdig møte med andre myndige mennesker eller sex du har med deg selv. Voldtekt, undertrykking og misbruk – det er det som er urent og haram. Å blande disse to aspektene av seksualiteten – det positive og det destruktive – med hverandre, blokkerer for både kristnes og muslimers oppnåelse av deres høyeste kroppslige, åndelige og spirituelle potensial.

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Les Morgenbladet digitalt i 10 uker for 10 kr. Bli abonnent
Annonse