00:00 - 29. september 2017

La oss overgå Portugal i ruspolitikken

Når innholdet i norsk rusreform skal utformes bør vi ikke ta sikte på Portugal. Vi bør sikte på å bli enda bedre.

Rusreform: Mange ser til Portugal, der bruk og besittelse av rusmidler ikke straffes med bøter eller fengsel, men der helse- og sosialhjelp tilbys ved behov. Arkivfoto: Christian Belgaux

Vi vil gjerne gratulere deg, helseminister Bent Høie, med valget. Du gikk tidlig i valgkampen inn for et skifte i ruspolitikken, og vi har store forventninger til at du vil starte arbeidet for å få innført den såkalte Portugal-modellen i Norge. Denne modellen har hatt stor suksess, men den norske versjonen kan og bør bli enda bedre.

Syv av ni partier tar nå i partiprogrammene sine til orde for en ny ruspolitikk basert på omsorg fremfor straff. Dette er i tråd med anbefalinger fra blant annet Verdens Helseorganisasjon, Den internasjonale Røde Kors-komiteen, FNs høykommissær for menneskerettigheter, Human Rights Watch og en rekke toneangivende medisinske tidsskrifter som British Medical Journal og The Lancet. Selv i Tidsskrift for Den norske legeforening har en rekke leger og relevante fagfolk tatt til orde for å avkriminalisere. Dette lover svært godt, men det er fremdeles mye man skal enes om – og ikke minst mye som forbudstilhengere vil kjempe imot. Det kan altså bli en såkalt rusreform i Norge, men innholdet i den er uklart.

Annonse

Kjetil Jakobsens artikkel om Norges vei til velstand og sosial likhet trenger noen utfyllende kommentarer.