00:00 - 17. mars 2017

Tråkker på etikken

Vi har klaget intimkirurgen fra NRKs «Innafor», Halfdan Vier Simensen, inn for helsemyndighetene og til Rådet for legeetikk.

Lure-lege: Det plastikkirurg Halfdan Vier Simensen serverer er bullshit med et formål – legefrakken gir markedsføringsretorikken et falskt skinn av autoritet, skriver Georg Blichfeldt og datteren Emilie Blichfeldt. Her lar programleder Emma Clare Gabrielsen seg undersøke av Simensen. Foto: NRK

Hvor er helsetilsynet? Hvorfor tar ikke legenes etiske råd affære? En gruppe leger tråkker på eget etisk regelverk og tøyer lovverket. De risikerer slik å bidra til en epidemi av kroppspress, depresjon og angst.

Det finnes strenge regler for markedsføring av helsetjenester som skal verne oss mot reklamens overtalelsesknep. Med god grunn. I vårt møte med helsevesenet er vi sårbare. Det dreier seg som regel om sykdom. Det dreier seg om det som er nært og kjært: om egen kropp og egen psyke.

Lov om helsepersonell krever at markedsføring skal være «forsvarlig, nøktern og saklig». For plastisk kirurgi finnes en egen forskrift. Her er det et forbud mot å spille på fordommer mot normale kroppsvariasjoner. Det må forutsettes at det samme gjelder i et første møte mellom plastikkirurg og pasient hvor legen har mulighet til å selge inn sine tjenester.

Annonse

«Vi finner det nytteløst å fortsette dette ordskiftet.»
«Mitt anliggende er kvaliteten på den offentlige debatten i Norge.»