00:00 - 24. juni 2016

Politisk vegring

Børge Brende vegrer seg for å forme politikk på de vanskeligste bistandsfeltene, skriver Tove Gravdal.

Hva blir regjeringens fotavtrykk i utviklingspolitikken? spurte tankesmien Civita da den tirsdag inviterte til frokostmøte med utenriksminister Børge Brende. Ministeren møtte opp med manus på A5-ark i stiv papp, og slo fast at utenrikspolitikken må endres for å svare på nye sikkerhetspolitiske utfordringer. Og fordi «utviklingspolitikken aldri har hengt tettere sammen med utenrikspolitikken enn nå», så må altså bistanden også endres.

Alle interessegrupper i forsamlingen fikk sitt: Det blir fortsatt bistand på høyt nivå, lovet Brende, han vil ha mer handel og jobbskaping i utviklingsland, han berømmet de private organisasjonenes innsats og vil fortsatt satse på fredsdiplomati. Sårbare stater skal stabiliseres, klimatrusler og korrupsjon skal bekjempes. «Listen kunne vært lengre», fastslo ministeren, og føyde til at nå, som før, skal en god slump av de årlige 35 milliarder kronene på Norges bistandsbudsjett brukes til utdanning og helse.

Annonse

«Æresrettsutvalget har dokumentert den grunnleggende mangel på legalitet for opprettelsen av æresretten.»
«Er ikke Schiøtz i stand til å se at hans faglige integritet og tyngde dermed settes i et merkelig lys?»