Annonse
00:00 - 18. mars 2016

Espen Hauglid om minnesmerket på Sørbråten

Minnesmerket på Sørbråten er en god idé som ikke bør gjennomføres, skriver Espen Hauglid.

Annonse

400 meter nord for Utvika camping ligger Sørbråten, der et lite nes peker over mot Utøya. Tuppen av dette neset vil den svenske kunstneren Jonas Dahlberg skille fra fastlandet med en tre og en halv meter bred kløft, slik at den blir en ny øy. En tunnel skal lede besøkende inn i snittflaten, der de kan se over til navnene på dem som ble drept 22. juli 2011.

«Navnene vil være nært nok til a° være synlige og leselige – men utenfor rekkevidde. Selve kuttet er en anerkjennelse av det som aldri kan erstattes», heter det i kunstnerens egen beskrivelse.

Dahlbergs prosjekt er et intelligent og følsomt svar på Stoltenberg-regjeringens bestilling av nasjonale minnesteder. Men det bør forbli en idé.

Annonse

«Hva mener Gunnar Aakvaag med sannhet?»
Hvis man fremstiller et emne ensidig, så får man tåle at det påtales.