00:00 - 05. februar 2016

Danmark – fantastenes paradis?

Om man skulle peke på én enkeltperson fra vår egen tid som har preget det siste tiåret, må prisen gå til den nå herostratisk berømte über-fantasten Flemming Rose, skriver Suzanne Brøgger.

Begynnelsen på karikaturstriden: Det er fantastisk at han var i stand til å innbille seg selv og mange andre at han, fra en provinsavis i Jylland, kunne gå til krig mot hele den muslimske milliardverdenen, skriver Suzanne Brøgger om Flemming Rose – redaktøren som publiserte Muhammed-karikaturene. Foto: Mads Nissen / Pol Foto

Den nordiske merkevaren brer om seg i verden – Nordic – mat, mote, design og krim – mens grensene lukker seg mellom oss. Men plutselig kommer det et initiativ for å redde den nordiske passunionen i forbindelse med flyktningsituasjonen, og forslag om å sammen presse EU til å stanse den nasjonale egoismen, «kappløpet mot bunnen».

Men kan vi? Hvem er vi her nordpå?

Nylig ble disputasen «Den ny mimesis» forsvart ved universitetet i København med professor Per Thomas Andersen fra Oslo som opponent. Spørsmålet var hvordan vi i Norden – og i Danmark spesielt – har opplevd identitet siden andre verdenskrig. Marianne Stidsen presenterte verket sitt – både på spøk og i alvor – som et motskrift til Breiviks manifest. Det er nemlig like monsteraktig i omfang, men stikk motsatt hva gjelder innhold. Stidsen promoverer nemlig den rotfestede identiteten – i motsetning til de lånte epålettene.

Annonse