00:01 - 15. januar 2016

Riv den gamle skiten?

Vår kulturarv skal tas i bruk, og kulturminner skal være en del av diskusjonene i kommunestyrer og fylkestingssaler.

I høst har jeg tatt fatt på seks nye år som riksantikvar. Spørsmålet som opptar meg aller mest er hvordan Norge skal se ut i fremtiden. Riksantikvaren skal sikre at et utvalg nasjonalt viktige kulturminner, kulturmiljøer og landskap blir tatt vare på. Vi vil styrke kunnskapen om kulturarv i både regional og kommunal forvaltning. Vi vil jobbe for at kulturarven skal tas i bruk, og at kulturminner blir en naturlig del av diskusjoner i kommunestyrer og fylkestingssaler over hele landet.

Noen byer vokser, mens mange tettsteder og bygder har opplevd flere tiår med fraflytting. Vi må bevare det beste i våre omgivelser. Det gjelder byer, bygninger og kulturlandskap.

Annonse

«Vi finner det nytteløst å fortsette dette ordskiftet.»
«Mitt anliggende er kvaliteten på den offentlige debatten i Norge.»