05:29 - 16. mai 2014

Om Nicolas Cage og drukningsdød

FALSKE ÅRSAKSSAMMENHENGER

Tyler Vigen, en jusstudent ved Harvard i USA, har startet et prosjekt der han viser frem grafer over urelaterte fenomener som samvarierer. For eksempel er antallet mennesker som drukner i svømmebasseng hvert år, korrelert med hvor mange filmer Nicolas Cage spiller inn. USAs oljeimport fra Norge samvarierer dessuten med antallet sjåfører som dør i kollisjoner med tog. Det betyr altså ikke at norsk oljeeksport forårsaker frontkollisjoner, eller at Cage har drukningsdødsfall på samvittigheten. Sagt enklere: korrelasjon er ikke kausalitet. Du finner flere falske sammenhenger på Tylervigen.com.

Annonse

Kjetil Jakobsens artikkel om Norges vei til velstand og sosial likhet trenger noen utfyllende kommentarer.