10:33 - 11. oktober 2012

La det swinge skikkelig

Hva er poenget med å popularisere hvis det ikke blir populært?

Popforskning: Er Forsker Grand Prix underholdende nok? spør Jo Røislien. June Forsberg (bildet) var en av deltagerne i FGP 2012. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk/Scanpix
Annonse

«Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er det viktigste styringsredskapet i forskningspolitikken.»
«Man kan fortviles over at militære ledere forbereder for krig, men det er deres yrke.»