Annonse
04:00 - 24. september 2010

Den fjerde samtaleformen

Hvordan man snakker sammen har mye å si for resultatet av samtalen.

Ingen dialog: I en debatt er målet å vinne, men dialogen forutsetter en vilje til å lytte på flere plan, og være åpne for å kunne bli forandret, skriver Dag Hareide. Foto: Wikimedia Commons
Annonse

Det ligger forventninger i et demokrati om at samtalen er nøkkelen til løsning av konflikter. Den første som fant ut at man kunne løse et problem med en strøm av ord i stedet for en klubbe, er vel sivilisasjonens pioner. Kirkehistorikeren Hal Koch sier: «Demokratiets vesen er nemlig ikke bestemt ved avstemningen, men ved samtalen, forhandlingen, ved den gjensidige respekt og forståelse, og ved den derav fremvoksende sans for helhetens interesse.» Et avgjørende spørsmål for det norske demokratiet er: Hvilke former for offentlig samtale har vi? Og: hvordan fungerer de? Jeg har følgende forslag til en inndeling:

1) Debatten. Ordet kommer fra latinske debattere, som betyr «å slå ned». Poenget i en debatt er å få noe fastslått, eller helst å vinne. Metaforer hentes ofte fra krig: «Dine påstander var uforsvarlige.» «Han angrep alle de svakeste argumenter.» «Jeg knuste hans argumenter.» «Hans tale var rettet mot målgruppen.» Det er om å gjøre å formulere budskapet så skarpt som mulig for å få frem motsetningene. Debatten appellerer til følelser og dyrker den «slående» replikken. Dette foregår typisk i tv-debattene og i skarpe innlegg i avisenes leserbrevspalter.

2) Diskusjonen. Ordet kommer fra det latinske discutire, som betyr å skille ut, å rive fra hverandre. Her er man interessert i å se nøye på det enkelte ordet og argumentet. Man skiller mellom person og sak. Saken er det viktige. Det er ikke appeller til følelser, men argumentenes tyngde som skal bestemme. Derfor er det avgjørende a) å være presis med definisjoner av ord, og b) å kunne henvise til empiri som viser at det du sier stemmer med virkeligheten. Målet er ikke nødvendigvis å oppnå enighet, men å få kunnskap gjennom uenighet. Dette foregår typisk i akademia og i forskning.

ALLEREDE ABONNENT?
Fra 189 kr på første termin
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse