00:00 - 03. juli 2020

Den alvorsame leiken

Å lese Beate Grimsruds romanar er ei påminning om at livet er verdt ein risiko.

Lysande livsmot: Beate Grimsrud i Stockholm, 2010. Arkivfoto: Ellen Lande Gossner
Annonse