00:00 - 03. juli 2020

Den alvorsame leiken

Å lese Beate Grimsruds romanar er ei påminning om at livet er verdt ein risiko.

Lysande livsmot: Beate Grimsrud i Stockholm, 2010. Arkivfoto: Ellen Lande Gossner

Beate Grimsrud er død, 57 år gammal, og samtidslitteraturen har mista ein djupt eigenrådig, klok og kontrær litterær stemme. Heilt frå debuten Det er grenser for hva jeg ikke forstår (1990) har Grimsrud utvida det litterære feltet med ein fantasirik prosa som òg ber i seg eventyrets meir skremmande element. Det vitnar romantitlar som Hva er det som finst i skogen barn? (2002) og Å smyge forbi en øks (1998) i seg sjølv om.

Det er i år ti år sidan Grimsrud gav oss det livskraftige sjukdomsportrettet En dåre fri (2010), om Eli som skriv bøker, filmmanus, teaterstykke og vinn prisar, men som òg skadar seg sjølv, blir tvangsinnlagt og etter kvart har ei lang sjukdomshistorie å vise til. Romanen rokkar ved myten om galskap som kjelde til kreativitet, kunstnaren som det einsame geniet. For Eli har det alltid handla om å berge seg sjølv. «Jeg har vært nødt til å redde meg selv så lenge jeg kan huske. Hente meg hjem midt på natten.» Den kampen er særleg skremmande da all fare kjem innanfrå.

Annonse