00:00 - 20. mars 2020

Hva vil det si å beklage?

Forfatterforeningens unnskyldning til 17 forfattere som ble dømt i æresretten, tas opp til ny analyse.

I løpet av kort tid er det kommet to publikasjoner som puster nytt liv i debatten omkring Den norske Forfatterforenings (DnF) unnskyldning til 17 forfattere som ble dømt i den såkalte æresretten, det vil si foreningens interne oppgjør etter krigen. Først fikk vi boken På æren løs av Kjartan Fløgstad, Tore Rem og Espen Søbye, deretter kom utvalget som Forfatterforeningen satte ned til å gå igjennom æresrettens virke med sin rapport (se egen sak til venstre på siden). I tillegg er en tredje publikasjon på vei, artikkelen «Æresretten av 1945 – hva betyr det å beklage historisk urett?», som er ført i pennen av jussprofessor Trond Solvang, og kommer i Nytt Norsk Tidsskrift i juni.

– Man kan se på unnskyldningen som en symbolhandling, eller man kan ta den mer på ordet og teste den ut juridisk. Og da havner man i et dilemma, sier Solvang.

Symbolsk gest. Siden Forfatterforeningens beklagelse er knyttet til en juridisk hendelse (æresretten), får den ifølge Solvang tangeringspunkter til andre begreper innenfor jussens verden som reversering, omgjøring, rehabilitering og gjenopptagelse. Forfatterforeningen har på sin side understreket at unnskyldningen ikke tar stilling til hva de enkelte forfatterne har sagt eller gjort, men bare dreier seg om æresrettens virke.

Annonse