00:00 - 22. mars 2019

Omkamp om æresretten

Kjartan Fløgstad vil ha debatt om beklagelsen til forfatterne som i 1945 ble dømt i den såkalte æresretten. – Jeg er sikker på at grunnlaget for unnskyldningen er riktig, svarer Heidi Marie Kriznik, leder i Forfatterforeningen.

I debatten: Heidi Marie Kriznik, leder av Den norske Forfatterforening, mener det var på tide å be om unnskyldning for hvordan kolleger ble behandlet i æresretten etter frigjøringen i 1945.

«Skal eit styrevedtak i 2018 forplikta DnFs medlemmer til å be litterære brakkebaronar og antisemittar om orsaking?» heter det i forslaget Kjartan Fløgstad har sendt inn til årsmøtet i Den norske Forfatterforening (DnF), som finner sted denne helgen.

Bakgrunnen er en opphetet og temmelig komplisert debatt om DnFs interne oppgjør etter andre verdenskrig, som har gått siden DnFs 125-årsjubileum i november i fjor. Da valgte styret, ved leder Heidi Marie Kriznik, å komme med en offisiell unnskyldning til forfatterne som ble dømt i den såkalte æresretten.

Æresretten henviser til det utenomrettslige oppgjøret som ble gjennomført innad i kunstnerorganisasjonene etter frigjøringen i 1945, for å straffe medlemmer som hadde hatt uakseptable bånd til okkupasjonsmakten og deres støttespillere. I DnFs æresrett ble i alt 17 forfattere idømt bøter, reprimande og/eller publiseringsforbud i en gitt tidsperiode. Prosessen fulgte ikke alminnelige standarder for rettssikkerhet.

Annonse